ICIUAIC

CS dr. Andrei Enea

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul CERNESIM

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Andrei Enea este cercetător științific în cadrul L4-CERNESIM-ICI şi a obţinut titlul de Doctor în Geografie, în anul 2017, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Domeniile de cercetare ale Dr. Andrei Enea sunt legate de analize SIG (Sisteme Informaționale Geografice), hidrologie, teledetecție, pilotare drone și utilizarea terenului. Direcţiile de cercetare se concentrează asupra realizării de analize vectoriale și rasteriale la diferite scări de lucru, modelări ale inundațiilor, cuantificarea riscului la inundații (și nu numai), analize cu imagini satelitare, sau aerofotograme capturate din dronă, modelarea lor prin tehnici SFM (Structure From Motion), generarea de modele numerice ale terenului, realizarea de analize legate de utilizarea terenului, a categoriilor de folosință și dinamica lor. Pilotarea dronelor și manipularea imaginilor reprezintă o altă direcţie de cercetare de interes pentru Dr. Andrei Enea.