ICIUAIC

CS Dr. ANA HONCU

Departamentul de Științe Exacte și Științe ale  Naturii, Centrul ARHEOINVEST

Arii de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Dr. Ana Honcu este cercetător științific/arheolog în cadrul ICI, centrul Arheoinvest, specializată în cercetarea epigrafică și istorie socială romană. Teza de doctorat a avut ca subiect principal fenomenul edilitar în provinciile Dacia și Moesia Inferior și a fost publicată în anul 2022. În cadrul stagiului de mobilitate Erasmus (februarie-iunie 2016) a desfășurat activități de cercetare aplicată în laboratoarele de profil ale centrului de studiu a Antichității greco-romane – Anhima, (Paris, Franța). Cu sprijinul unei burse postdoctorale ATLAS FMSH în septembrie-octombrie 2021, a întreprins o cercetare asupra fenomenului edilitar din orașele grecești de pe litoralul nordic al Mării Negre (Olbia și Chersonessos). În prezent, cercetarea Anei Honcu se concentrează pe aplicarea ArcGIS în epigrafie. Pentru această cercetare, a deținut o bursă postdoctorală la Universitatea Babeș-Bolyai (septembrie-octombrie 2022). În august-octombrie 2023 a desfășurat un stagiu de mobilitate postoctorală la Paris, finanțat de către Institutul Cultural Român, prin intermediul bursei Lucian Blaga, ocazie care i-a oferit complementar ameliorarea cunoştinţelor de specialitate. În perioada iulie 2023-iunie 2024 a fost membru postdoctoral al Institutului de Cercetare al Universității din București (departamentul științe umaniste). Până în prezent, a fost implicată activ în două proiecte de cercetare (Proiect CNCS PN-III-ID-PCE-0271/2017 și CNCS PN-III-ID-PCE-2020-0383).

Vizibilitatea internațională a contribuției sale științifice este confirmată de publicațiile în reviste indexate ISI, SCOPUS, volume publicate la edituri internaționale și participările la evenimente științifice internaționale importante.