ICIUAIC

CS III dr. Alina Munteanu

Departamentul de Științe Socio-Umane

Direcții de expertiză:

Profil științific:

Contact:

Alina Munteanu este cercetător principal III (CSIII) în cadrul Departamentului Științe Socio-Umane al Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dar și lector asociat al Facultății de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie. Este absolventă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea Geografie și Limba și literatura franceză. Preocupările științifice se centrează pe probleme legate de relațiile dintre infrastructura de transport și teritorii, pe analiza unor diverse forme de turism, în special a Turismului religios, pe Marketing Turistic. Proiectele de cercetare în care a fost implicată au tratat atât probleme locale (provocări privind amenajarea teritoriului), precum și culegerea de informații teritoriale regionale pentru diverse Programe Europene de Finanțare. Câteva dintre revistele în care și-a publicat lucrările științifice sunt: Sustainability, International journal of energy and environment, CES Working Papers.